Havajská masáž Lomi – lomi

Havajská masáž je špecifická  tým, že dve odlišné časti tela sú masírované v tej istej chvíli. Napríklad dlaň pracuje na ramene a predlaktie druhej ruky pracuje na bedrovom kĺbe. To pomáha sa viac uvoľniť po stránke telesnej aj psychickej. Masáž stimuluje krvný obeh a lymfatický systém, detoxikuje a odstraňuje bolesť, únavu a napätie. Pôvodný obyvatelia Havaja vedia, že myšlienka vie zablokovať prúdenie energie. O sile myšlienky sa stále viac hovorí aj u nás. Havajčania sa držia názoru, že keď je harmonizácia pri masáži správne prevedená na jednej úrovni, zasahuje aj do ostatných úrovní ľudského organizmu.