Bankovanie

Bankovanie je jedna z metód účinne pôsobiacich na rôzne problémy súčastného spôsobu života ľudí.
Bankovanie je vhodné aj pri celulitide, lebo v tukovom tkanive pod tlakom dochádza k roztiahnutiu
tukových buniek a tým k uvoľneniu tlaku na krvné a lymfatické kapiláry. Následne jemnou masážou do
chádza k výraznému oddrenážovaniu nahromadených odpadových látok a škodlivín do hlbších krvných a
lymfatických ciev, kde sú prefiltrované a odvedené von z tela.